Kantoor Koldenhof

Op onze website kunt u veel informatie vinden over ons bedrijf en onze diensten.


Administratiekantoor
J.E. Koldenhof b.v. is gevestigd sinds 1960.

 

Loonadministratie

Indien u als ondernemer personeel in dienst heeft dan bent u verplicht een loonadministratie te voeren. In een loonadministratie worden alle noodzakelijke persoonlijke gegevens van uw werknemers en de aan hun betaalde bruto- en netto loonbedragen alsmede de inhoudingen die er zijn gedaan aan loonbelasting, sociale premies vastgelegd. De loonadministratie bestaat uit veel verschillende soorten onderdelen. De drie belangrijkste zijn de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Boekhoudkundig archief

Loonstaat

De loonstaat vormt een belangrijk onderdeel van de loonadministratie. Hierop legt de werkgever de gegevens vast die van belang zijn voor de loonheffingen van een werknemer. Op de loonstaat staan de volgende zaken: loon in geld, loon in natura, fooien, reiskostenvergoedingen, verschuldigde loonbelasting, premies verzekeringen, naw-gegevens medeweker en sofinummer (burgerservicenummer) van de medewerker. De loonstaat geeft dus een goed overzicht voor de ondernemer van de verdiensten van een individuele werknemer. De ondernemer is verplicht voor iedere werknemer een loonstaat bij te houden. Dit bijhouden is een tijdrovende verplichting die u het beste kunt overlaten aan een deskundige. Wij kunnen met behulp van RoosRoos Salarissoftware (het meest gebruikte pakket in Nederland) dit adequaat en professioneel voor u afhandelen.

De loonstrook

Met de loonstrook krijgt de medewerker een overzicht van het loon opgesplitst naar diverse loonvormen. De volgende items komen voor op de loonstrook:

 • NAW-gegevens werknemer
 • SoFi-nummer
 • Gegevens van de werkgever
 • De overeengekomen (of gewerkte) uren
 • Welk tijdvak
 • Het bedrag van het brutoloon in geld
 • De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
 • Het minimumloon
 • Onkostenvergoedingen
 • Vakantierechten
 • Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies

De jaaropgave

De jaaropgave geeft jaarlijkse informatie voor de belastingdienst. Hierin is opgenomen alle informatie over het loon en de inhoudingen en deze worden opgemaakt in januari van elk jaar. De jaaropgave is verplicht voor elke medewerker, ook medewerkers waarbij geen loonheffing wordt ingehouden.


Administratiekantoor J.E. Koldenhof B.V. - Jan Steenstraat 52 - 2923 CP - Krimpen aan den IJssel